Skapa styrdiagram - enskilda värden
min.epost@lj.se
Handledning för att skapa styrdiagram där data utgörs av enskilda värden
1.
Infoga dataunderlag
2.
Skapa styrdiagram
3.
Kopiera diagram
Was this guide helpful to you?