Att registrera i Senior alert
susanne.lundblad@lj.se
En instruktion till hur man registerar/arbetar i kvalitetsregistret Senior alert
En instruktion till hur man registerar i kvalitetsregistret Senior alert
1.
Inloggning och startsida (5 min 30 s)
2.
Riskbedömning (6 min 15 s)
3.
Bakomliggande orsak och åtgärd (4 min 50 s)
4.
Uppföljning (3 min)
5.
Händelser (2 min 24 s)
6.
Avslut (2 min 27 s)
7.
Profil ( 1 min)
8.
Toppmenyn (gråa listen), min profil, byta lösenord, användaröversikt, översikt på personer med risk, översikt på ej avslutat, hjälprutor, länk till hemsidan, utloggning. (2 min 30 s)
Was this guide helpful to you?