Skapa sekvensdiagram
min.epost@lj.se
Handledning för att skapa sekvensdiagram
1.
Infoga dataunderlag
2.
Beräkna medianvärde
3.
Skapa sekvensdiagram
4.
Kopiera diagram
Was this guide helpful to you?